Oρισμός Κινήματος

Ιδρυμένο το 2008, το κίνημα Zeitgeist είναι ένας οργανισμός συνήγορος της βιωσιμότητας, που πραγματοποιεί ακτιβιστικές δράσεις βάσει κοινοτήτων και προκαλεί ευαισθητοποίηση μέσω ενός δικτύου παγκόσμιων/περιφερειακών τμημάτων, ομάδων εργασίας, ετήσιων εκδηλώσεων, οπτικοακουστικού και φιλανθρωπικού έργου.

Πρωταρχική Εστίαση

Η πρωταρχική εστίαση του Κινήματος περιλαμβάνει την αναγνώριση του γεγονότος ότι η πλειοψηφία των κοινωνικών προβλημάτων που μαστίζουν το ανθρώπινο είδος αυτήν την περίοδο δεν είναι το μοναδικό αποτέλεσμα κάποιας θεσμικής διαφθοράς, μιας πολιτικής πρακτικής, ενός ελαττώματος στην “ανθρώπινη φύση” ή άλλων κοινώς αποδεκτών υποθέσεων στην ακτιβιστική κοινότητα. Αντιθέτως, το κίνημα αναγνωρίζει ότι ζητήματα όπως φτώχεια, διαφθορά, κατάρρευση, έλλειψη στέγης και πόσιμου νερού, πόλεμος, εγκληματικότητα, πείνα και τα παρόμοια, φαίνεται να είναι “συμπτώματα” που γεννήθηκαν μέσα από μια ξεπερασμένη κοινωνική δομή.

Καθοριστικός Στόχος

Ο καθοριστικός στόχος είναι η αντικατάσταση του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού συστήματος από ένα νέο κοινωνικό-οικονομικό μοντέλο βασισμένο στην τεχνικώς υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων του πλανήτη και στην κατανομή και διανομή τους με χρήση της επιστημονικής μεθόδου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την εξεύρεση βελτιστοποιημένων λύσεων. Με άλλα λόγια, ο κύριος στόχος είναι η μετάβαση σε ένα κοινωνικό-οικονομικό μοντέλο βασισμένο στους φυσικούς πόρους και τους φυσικούς νόμους της γης.

Προτεινόμενο Κοινωνικό Μοντέλο

Το “Οικονομικό Μοντέλο Βασισμένο στους Φυσικούς Πόρους/Νόμους ” είναι ουσιαστικά μια τεχνική προσέγγιση στην κοινωνική διαχείριση, σε αντιδιαστολή με μια νομισματική ή ακόμη και πολιτική προσέγγιση. Πρόκειται για την αναβάθμιση των λειτουργιών της κοινωνίας στις πιο προηγμένες και δοκιμασμένες μεθόδους που έχει να προσφέρει η επιστήμη, αφήνοντας πίσω τις επιβλαβείς συνέπειες και περιοριστικές αναστολές που παράγονται από το τωρινό μας σύστημα της χρηματοπιστωτικής ανταλλαγής και του κέρδους. Το κίνημα στηρίζει την μόνη, προς το παρόν, ολοκληρωμένη λύση προς αυτήν την κατεύθυνση, την “Οικονομία Βασισμένη στους Πόρους” (Resource-Based Economy), η οποία αποτελεί το στόχο του “Venus Project” και του Jacque Fresco.

Τρόπος Σκέψης

Το κίνημα είναι πιστό σε έναν τρόπο σκέψης και όχι σε άτομα ή ιδρύματα. Με άλλα λόγια, η θέση που έχει είναι ότι μέσω κοινωνικά στοχευμένης έρευνας και δοκιμασμένων κατανοήσεων στην επιστήμη και την τεχνολογία, είμαστε τώρα σε θέση να καταλήξουμε λογικά σε κοινωνικές εφαρμογές που θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο αποτελεσματικές για την εκπλήρωση των αναγκών του ανθρώπινου πληθυσμού. Στην πραγματικότητα, ως επί το πλείστον, δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι ο πόλεμος, η φτώχεια, το 95% των περισσοτέρων εγκλημάτων και πολλές άλλες βασισμένες στο χρήμα συνέπειες της έλλειψης που είναι κοινές στο σημερινό μας μοντέλο, δεν μπορούν να λυθούν με τον χρόνο.

Εστίαση Ακτιβισμού

Το φάσμα της καμπάνιας ακτιβισμού και ευαισθητοποίησης του κινήματος εκτείνεται από βραχυπρόθεσμα ως και μακροπρόθεσμα. Η μακροπρόθεσμη προοπτική, η οποία είναι η μετάβαση σε ένα “Οικονομικό Μοντέλο Βασισμένο στους Φυσικούς Πόρους/Νόμους” είναι μια σταθερή επιδίωξη και έκφραση. Ωστόσο, στην πορεία για να φτάσουμε εκεί, το κίνημα αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη για μεταβατικές τεχνικές μεταρρύθμισης. Για παράδειγμα, ενώ η “νομισματική μεταρρύθμιση” από μόνη της δεν είναι η τελική λύση που προτείνεται από το κίνημα, η αξία της εν λόγω νομοθετικής προσέγγισης εξακολουθεί να θεωρείται έγκυρη στο πλαίσιο της μετάβασης και της προσωρινής ακεραιότητας. Ομοίως, ενώ παρορμήσεις για τρόφιμα και ρούχα και άλλα υποστηρικτικά έργα για την βοήθεια αυτών που έχουν ανάγκη σήμερα δεν θεωρούνται μακροπρόθεσμες λύσεις, θεωρούνται επίσης έγκυρες στο πλαίσιο της βοήθειας προς τους άλλους σε καιρό ανάγκης, αποζητώντας ταυτόχρονα την επίγνωση του πρωταρχικού στόχου.

Κοσμοθεωρία

Tο Κίνημα Zeitgeist δεν έχει καμία πίστη σε κάποια χώρα ή σε παραδοσιακές πολιτικές πλατφόρμες. Βλέπει τον κόσμο ως ένα ενιαίο σύστημα και το ανθρώπινο είδος ως μια ενιαία οικογένεια και αναγνωρίζει ότι όλες οι χώρες πρέπει να αφοπλιστούν και να μάθουν να μοιράζονται τους φυσικούς πόρους του πλανήτη και τις γνώσεις των κατοίκων του, αν περιμένουμε να επιβιώσουμε ως ανθρώπινο είδος, σε βάθος χρόνου. Ως εκ τούτου, η κατάληξη σε λύσεις και η προώθησή τους έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τον καθένα στον πλανήτη Γη, όχι μια επιλεγμένη ομάδα.

Τι Δεν Είναι το Κίνημα Zeitgeist

Το Κίνημα Zeitgeist δεν είναι ουτοπία, κερδοσκοπικός οργανισμός, δόγμα, πολιτικό κόμμα, κομμουνισμός, τεχνοκρατικό κίνημα, συγκεντρωτική οργάνωση, σέκτα, μυστική οργάνωση ή ελιτίστικη ομάδα.

Επικοινωνία-Απορίες

Αν έχετε ερωτήσεις, δείτε τις απαντήσεις που έχουμε στις συχνές απορίες (βλ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποια άλλη απορία σας είτε στη φόρμα επικοινωνίας είτε στο [email protected]