Τι είναι το OpenRPS;

Το OpenRPS, ένα παγκόσμιο έργο που ξεκίνησε το τσέχικο τμήμα του κινήματος, είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα (λογισμικό) η οποία διευκολύνει την αίτηση, την ικανοποίηση αιτήσεων και την διαχείριση πόρων όσον αφορά την δημιουργία και διανομή υλικών και άυλων αγαθών τα οποία δημιουργούνται είτε από ανθρώπους είτε από μηχανές. Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται είτε ως αυτόνομες οντότητες ανεξάρτητες μεταξύ τους είτε ως ένα διασυνδεδεμένο σύστημα με πολλαπλές εκδοχές (instances), γεωγραφικά κατανεμημένο ανάλογα με τις επιθυμίες του κάθε χρήστη.

Τι πρέπει να έχω ως γνωσιακό υπόβαθρο;

Εάν έχετε εμπειρία σε μια από τις παρακάτω τεχνολογίες

  • PHP

  • HTML, CSS ή JS

  • Postgresql

  • Python

  • C/C++

τότε μπορείτε να συνεισφέρετε στο OpenRPS!

Αλλά δεν έχω τέτοιες γνώσεις!

Μην ανησυχείτε. Μπορείτε να βοηθήσετε στην εύρεση λαθών ή ακόμα και στο να συνεισφέρετε νέες ιδέες.

Που μπορώ να σας βρω;

Μπορείτε να μπείτε στο forum: http://openrps.org/

Η αίτηση για το forum απαιτεί έγκριση. Είχαμε πολλούς που έκαναν spam όποτε αναγκαστήκαμε να προβούμε σε μια τέτοια ενέργεια. Αν η αίτησή σας δεν γίνει αποδεχτή, στείλτε μήνυμα στο τσέχικο τμήμα στο [email protected] Η αίτησή σας κάπου θα χάθηκε πιθανώς.

Το github της εφαρμογής είναι στο https://github.com/bmilliron/OpenRPSDev